Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

kakbhushundi ramayan

(bagdana aasharamma aa nitya paath thay chhe)
(Bagadana ashram is Text continual)
 
 
 
NAATH KRUTARATH BHAYAOO ME TAV DARSHAN BAGRAJ
AAYASU DEHU SO KARO AB KARO AAYAHU KEHI KAAJ
SADA KRUTARATH RUP TUMHU KAH MURDU BAYAN BAGES
JEHI KE A STUTI SADAR NIJ MUKH KINHI MAHES


SUNHU TAT JEHI KARAN AAYAOO
SO(100) SAB BHAYAOO DARAS TAV PAAYAOO
DEKHI PARAM PAVAN TAV AASHARAM
GAYAOO MOH SAISA Y NANA BHARAM
AB SHRIRAM KATHA ATI PAVANI
SADA SUKHAD DUKH PUNJ NASAAVANI
SADAR TAT SUNAHU MOHI
BAR BAR BINAVAOO PRABHU TOHI
SUNAT GARDU KE GIRAA BINITA
 SARAL SAPREM SUKHAD SUPUNITA
BHAYAOO TASU MANN PARAM OOCHHA HA
LAAG KAHE RAGHUPATI GUN GAAHAA
PRATHAM HI ATI ANURAG BHAVANI
RAMCHRITRA SAR KAHESI BAKHANI
PUNI NARAD KAR MOH APARA
KAHESI BAHURI RAVAN AVATAARAA
PRABHU AVATAAR KATHA PUNI GAI
TAB SISU CHARIT KAHESI MAN LAI
 
 
DOHA
BAL CHARIT KAHI BIBIDH BIDHI MAN MAHE PARAM OOCHHA H
RISHI AAGAVAN KAHESI PUNI SHRI RAGHUBIR BIVAH
 
BAHURI RAM ABHISHE PRASANGA
PUNI NRUP BACHAN RAJ RAS BHANGA
PURBASINH KAR BIRAH BISHADA
KAHESI RAM LAXMAN SANBADA 
BIPIN GAVAN KEVAT ANURAAGAA
SURSARI UTARI NIVAS PRAYAAGAA
BALMIKI PRABHU MILAN BAKHANA
CHITRAKUT JIMI BASE BAGAVAANAA
SACHIVAAGAVANA NAGAR NRUP MARNA
BHARTAGAVAN PREM BAHU BARNA
KARI NRUP KRIYA SANG PURBAASI
BHARAT GAYE JAHE PRABHU SUKH RAASI
PUNI RAGHUPATI BAHU BIDHI SAMUZA AE
LE PADUKA AVADHPUR AA AE
BHARAT RAHIN SURPATI SUN KARNI
PRABHU A RU ATRI BHET PUNI BARNI


DOHA
 
KAHI DANDAK BAN PAARVANTAA EE
GODH MAITRI PUNI TEHI GAI
PUNI PRABHU PANCHBATI  KRUT BAASAA
BHANJI SAKAL MUNINH KI TRAASAA
PUNI LAXMAN UPDES ANUPA
SUPANAKHAA
JIMI KINHI KRUPA
KHAR DUSHAN BADH BAHURI BAKHAANAA
JIMI SAB MARMU DASAANAN JAANAA
DUS KANDHAR MAARIYA BARTKAHI
JEHI BIAHI BHAI SOU SAB TEHI KAHI
PUNI MAYA SITA KAR HARNA
SHRIRAGHUBIR BIRHI KACHHU BARNA
PUNI PRABHU GODH KRIYA JIMI KINHI
BADHI KABANDH SABRIHI BARNAT RAGHUBIRA
JEHI GAYE SAROBAR TIRA

DOHA
 
 PRABHU NAARAD SANBAAD KAHI MARUTI MILAN PRASANG
PUNI SUGRIV MITAI BALI PRAN KAR BHANG
KAPIHI TILAK KARI PRABHU  KRUT SAIL PRABARAPAN BAAS
BARAN NA BARSHA SARAD ARU RAM ROSH KAPI TRAS
 
 
JEHI BIDHI KAPI KOS PATHA AE
SITA KHOJ SAKAL DISI DHA AE
BIBAR PRABES KINH JEHI BHRATI
KAPINH BAHORI MILA SANPAATI
SUNI SAB KATHA SAMIRKUMAARAA
NAADHAT BHAYA OO PAYODHI APAARAA
LANKA KAPI PRABES JIMI KINHA
PUNI SITHI DHIRAJU JIMI
BAN OOJARI RAVANHI PRABODHI
PUR DAHI NAADHE OO BAHURI PRAYODHI
AA AE KAPI SAB JAHEI RAGHURAI
SEN SAMETI JATHA RAGHUBIRA
OOTARE JAI BARINIDHI TIRAA
MILA BIBHISHAN JEHI BIDHI AAI
SAGAR NIGRAH KATHA SUNAI
 
DOHA
SETU BAANDH KAPI JIMI UTARI SAGAR PAAR
GAYOO BASITHI BIRBAR JEHI BIDHI BALIKUMAR 
NISICHAR KIS LARAI BARNISI BIBIDH PRAKAR
KUMBHKARAN DHAN NAAD KAR BAL POURUSH SANDHAR
 
NISICHAR NIKAR MARAN BIDHI NANA
RAGHUPATI RAVAN SAMAR BAKHANA
RAVAN BADH MANDODARI SOKA
RAJ BIBHISHAN DEV ASOKA
SITA RAGHUPATI MILAN BAHORI
SURNH KINHI A STUTI KAR JORI
PUNI PUSHAPAK CHAVDHI KAPINHSAMETA
AVADHA CHALE PRABHU KRUPA NIKETA
JEHI BIDHI RAM NAGAR NIJ AA AE
BAYAS BISAD CHARIT SAB GAYE
KAHESI BAHORI RAM ABHISHEKAA
PUR BARNAT NRUPNATI ANEKA
KATHA SAMAST BHUSHUND BAKHAANI
JO MAI TUMH SAN KAHI BHAVANI
SUNI SAB RAM KATHA KHAGNAAHAA
KAHAT BHACHAN MAN PARAM OO CHHAHA
 
(SOU) GAY OO MOR SANDEH SUNE OO SAKAL RAGHUPATI CHARIT
BHAY OO RAM PAD NEH TAV PRASAD BAAYAS TILAK

THIS WEBSITE PROTECTED BY COPYSCAPE
WWW.BAPASITARAM.CO.CC
COPYRIGHT@2010

0 Feedback:

Post a Comment