Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

BAPA NA AMAR BOL

MARI TARAF AAVI NE TO JO,
DHAYAN N AAPU TO KAHEJE,


MARA MARG PAR PAG RAKHI NE TO JO,
DAREK MARG KHULA KARI N DAV TO KAHEJE,


MANE YAD KARINE TO JO,
YAD GAR BANAVI N DAV TO KAHEJE,


MARA MATE KAIK BANI NE TO JO,
APAAR KRUPA N KARU TO KAHEJE,


MARA MATE LOKO NE KAHI NE TO JO,
MULYVAN BANAVI N DAV TO KAHEJE,
MARA MATE AASU VARSAVI TO JO,
PREM NO SAMUDRA N BANAVI DAV TO KAHEJE,


MARA MAY BANINE TO JO,
TAN MAN BANAVI N DAV TO KAHEJE,


MARO BANAVI NE TO JO SARVNE,
TARA BANAVI N DAV TO KAHEJE,


MARA NAAM NO JAAP KARINE TO JO,
GYANMA MOTI BHARI N DAV TO KAHEJE,


MARU DHYAN KARINE TO JO,
SITARAM RUPI BANAVI N DAV TO KAHEJE,


MARU MANN SHIT KARINE TO JO,
PARAM SHANTI NE STHITI N AAPU TO KAHEJE,


MANE GURU BANAVI NE TO JO,
SARVONE GULAMI CHHODAVI N DAV TO KAHEJE.

0 Feedback:

Post a Comment