Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

Sankant Mochan Hanuman Ashtak
Bal samai Ravi bhakshi liyo, tab, tinahun lok bhayo andhiyaro,
Tahi su tras bhayo jag me, yah, sankat kahu son jat na taro,
Devan ani kari vinati tab, chhadi diyo Ravi kasht nivaro,
Ko nahin janat hai jag men, Kapi, sankat mochan nam tiharo…….1.

Bali ki tras Kapis basai, giri jat mahaprabhu panth niharo,
Chauki maha muni saap diyo, tab, chahiya kaun vichar vicharo,
Kai dvij rup livai mahaprabhu, so turn das ke shok nivaro,
ko nahin janat hai jag men, Kapi, sankat mochan nam tiharo………….2.

Angad ke sang lain gaye, Siya, khoji Kapis yah bain ucharo,
Jivat na bachihao hamson ju, bina sudhi lai ihan pagu dharo,
Heri thaki tat sindhu sabai tab, lai Siya-sudhi pran ubaro,
Ko nahin janat hai jag men, Kapi, sankat mochan nam tiharo,…………3.

Ravan tras dai Siya ko, jab rakshasi son kahi shok nivaro,
Tahi samai Hanuman mahaprabhu, jai maha rajnichar maro,
Chahit Siya Ashok son agi su, dai prabhu mudrika shok nivaro,
Ko nahin janat hai jag men ,Kapi, sakat mochan nam tiharo,…………..4.

Baan lagyo ur Lachhman ke, tab, pran tajo sut Ravan maro,
Lai grah vaidya Sukhen samet, taba, hin giri dron
suvir uparo,
Aani sanjivan hath dai tab, Lachman ke tum pran ubaro,
Ko nahin janat hai jag men, Kapi, sankat mochan nam tiharo………….5.

Ravan yudhi ajan kiyo , tab, nagi ke phansi sabai sir daro,
Shri Raghunath samet sabai dal, moh bhayo yah sankat bharo,
Ani khages tabai Hanuman so, bandhan kati sutras nivaro,
Ko nahin janat hai jag men, Kapi, sahkat mochan nam tiharo.,………..6.

Bandhu samet jabai Ahiravan, lai Raghunath patal sidharo,
Devihin puji bhali vidhi son, bali, dehn sabai mili mantra vicharo,
Jai sahai bhayo taba hin, Ahiravana sain samet sanharo.
Ko nahin janat hai jag men, Kapi, sankat mochan nam tiharo………….7.

Kaaj kie badh devan ke, tum, vir mahaprabhu dekhi vicharo
Kaun so sankat mori garib ko, jo turn so nahin jaat hai taro,
Vegi haro Hanuman mahaprabhu, jo kachhu sankat hoi hamaro.
Ko nahih janat hai jag men, Kapi, sankat mochan nam tiharo………….8.

DOHA
Lal dehi lali lase, aru dhari lal Langur,
Vajra deh danav dalan, jai jai jai kapi sur.

0 Feedback:

Post a Comment