Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

Bajrang Ban
DOHA
Nishchai prem pratit te, vinai karen sanman,
Tehi ke karaj sakal shubh, siddh karai Hanuman.

Jai Hanumant sant hitkari, suni lijai Prabhu arja hamari.
Jan ke kaj vilamb na kijai, atur dauri maha sukh dijai.
Jaise kudi sindhu mahi para, surasa badan paithi vistara.
Aage jai Lankini roka, marehu lat gai sur loka.
Jai Vibhishan ko sukh dinha, Sita nirakhi param pad linha
Baag ujari sindhu mah bora, ati atur yam katar tora
Akshai kumar ko mar sanhara, lum lapet Lanka ko jara.
Lah saman Lanka jar gai , Jai jai dhvani surpur men bhai.
Ab vilamb kehi karan svami, kripa karahu ur antaryarmi
Jai jai Lakshman pran ke data, atur hoi dukh karahu nipata.
Jai Girdhar jai jai sukh sagar, sur samuh samarth bhat nagar.
Om Hanu Hanu Hanu Hanumant hathile, bairihi maru vajra ki kile.
Gada Vajra lai bairihi maro, Maharaj Prabhu das ucharo.
Omkar hunkar Prabhu dhavo, Vajra gada Hanu vilamb na lavo.
Om Hrim Hrim Hrim Hanumant kapisa, Om hun hun hun ari ur shisha.
Satya hohu Hari shapat pai kai, Ramdut dharu maru dhai kai.
Jai jai jai Hanumant agadha, dukh pavat jan kehi apradha.

Puja jap tap nem achara, nahin janat haun das tumhara.
Ban upvan mag, giri grah mahin, tumhare bal ham darpat nahin.
Panya paraun kar jori manavaun, yah avsar ab kehi gohravau.
Jai Anjani Kumar balvanta, Shankar suvan vir Hanumanta.
Badan karal kal kul ghalak, Ram sahai sada prati palak.
Bhut pret pishach nishachar, Agni vaital kal mari mar.
Inhain maru tohi shapath Ram ki, Rakhu Nath maryada nam ki
Janak suta Hari das kahavo, taki shapath vilamb na lavo.
Jai iai jai dhuni hot akasha, sumirat hot dusah dukh nasha.
Sharan sharan kar jori manavaun, yah avsar ab kehi gaohara vaun.

Uth uth chal tohi Ram Dohai, panya paraun kar jori manai.
Om chan chan chan chan chapal chalanta, Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumanta.
Om han han hank det kapi chanchal, Om san san sahami parane khaldal.
Apne jan ko turat ubaro, sumirat hoi Anand hamaro.
Yah vajrang ban jehi mare, tahi kaho phir kaun ubare.
Path kare Bajrang ban ki, Hanuman raksha karai pran ki.
Yah Bajrang ban jo ja pai, Taso bhut pret sab kanpe.
Dhup dei aru japai hamesha, Take tan nahin rahai kalesha.

DOHA
Prem priti thihin kapi bhajai, sada dharai ur dhyan
Tehi ke karaj sakal shub, siddh karai Hanuman.

0 Feedback:

Post a Comment