Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

Mahakali ChalisaJayati Mahakali jayati, Adya Kali mat,
Jai karal vadane jayati, jagat matu vikhyat
Jai jai rup Prachandiaka, Mahakalika devi,
Jayati jayati Shiv-chandrika, sur nar munijan sevi

Jayati jayati Raktasana, Raudramukhi Rudrani,
Ari shonit khapair bharani Khadga dharani shuchi panni.
Jai jai jai maiya Shri Kali jayati khadga kar khappar vali.
Jayati Mahamaya vikr ala Rudra-shakti kalahun ko kala.
Man madhu kaitabh ke vadh-hetu pragati shri Hari ke tan se tu.
Shyamal gat mat tav sohat Ravi sam chhavi lakhi chavi pati mohat
Dashmukh tis nain man bhavan Bhal bal shashi, mukut suhavan.
Ko chhavi varani sakai man teri shyam kesh janu ghata sugheri.
Ur ari mundamal chhavi chhajat Astra shastra dash hast virajat.
Khappar khadg trishul kuthari Gada chakra dhanu shankh sudhari.
Ari kar-katan ghanghara rajai Ang-ang suchi bhushan sajai.
Rangit rakt dash charan karala jihi vishal rup vikarala.
Jabahi attahas man karati Kanpat thar-thar, thar, thar dharti.
Adi shakti dhani Jagdhatri Maha pralaya ki adhishthatri.
Man tav charan pragat shri Shankar Rasna bahar, vadan bhayankar.
Dhani-dhani Kalkate ki Kali Sahasabhuji shri Shivpur vali.
Tuhi kali Siya Dashmukh nasyo shri Raghupati pad vijai vilasyo.

Jag sukh shanti hetu kalyana karin nup dharan bidhinana.
Tuhin, shri Krishna rup ki Kali Chandrahas murli kar vail.
Chaturbhuji tanu ashta bhuji dhari kahun dashbhuj, ashtadashkari.
Kahun battis, chausath bhuj dharat kahun sahasra bhuj kari marat.
Tun Hari shakti ardh nishi vali Tikshnadant rasna, risi vali.
Raktachandika khadga dharani Rudra chandrika khal sanharani
Shri satshringi Adya kali kalikhoh nivasani vali.
Adi matu tuhin narn shirmali tumhin kansahanani Baitali.
Tumhin Bhadrakali Kailasi sada khalan ke raktapyasi.
Khach-khach-khach shir kati shatrukar Bhar-bhar-bhar-shomit khappar bhar.

Dal-dal-dal-danav bhakshan kar chal-chal chal-khal rakta khalan kar.
Gani-gani-gani anikarahu nipata Dhani-dhani-dhani shri kali mata.
Yahi ardas das kahan mai Pujahu as tu hou sahai.
Paryogadh sankat ab bhari kehi ka maiya aj pukari.
Chari-chor lagyo mag mohi, karan chahat Raghupati ko drohi.
Hai ehi shatrun ka bhupa kam krodh moh iobh sarupa.
Inahin dehun yadi anta-pachhari Tabahin milahin bhagvantmurari.
Dujo ek arj yah mata todhahu sapadi khalan ke tanta.
Jete dushta maha apradhi badkarmi pamar bak vyadhi.
Jo nit binu apradh satavat dharma karma shubh hon na pavat.
Tinahin matu tu chakija hali bachan putra ki hohi na khali.

Puni bani Aindri avahu mata Adbhut shakti dikhavahu mata.
Chatpat lehu khalahin sanhari Mori matu jani karahu abari.
Bharahu shanti sukh dhan jan dhama ati anand hoi yah grama.
Puni-puni vinavahi Sundardasa maiya pur karahu abhilasa.

DOHA
Maha Kalika charit yah, ik prakar ka mantra,
Sarva kamna puran prati, manahun yantra aru tantra.
Kali chalisa padhai, lali chahai ju koi,
Kali ari ka nash ho, khali bachan na hoi.
Kaii Hari kau teu hain, ari ko nasan har,
Hari ko puran shakti hain, karat hetu sanhar.

0 Feedback:

Post a Comment