Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

Shree Ram Stuti "SHREE RAM CHANDRA KRIPALU BHAJ MANA"

SHREE RAM CHANDRA KRIPALU BHAJ MANA


Shree Ram Stuti – Verse 45

Shreeramchandra kripalu bhaju man haran bhavbhaya darunum |
Navakanja-lochan kanj-mukha kar-kanj, pada kanjarunam || 1

Kandarp aganit amit chhabi, navnil nirad sundarum |
Pat peet manahu tarit ruchi suchi naumi janak sutavaram || 2

Bhaju dinbandhu dinesh danav-daitya-vansh nikandanum |
Raghunand anandkand kaushalchand dasharath-nandnum || 3

Seer mukut kundal tilak charu udaru ang vibhushanum |
Aajanubhuj shar-chaap-dhar, sangram-jit-khardushanum || 4

Iti vadati-tulsidas shankar-shesh-muni-man-ranjanum |
Mam hridaya kanj nivas kuru, kamadi khal-dal-gangjnum || 5

0 Feedback:

Post a Comment