Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

SHAMBHU SHARANE PADI


SHAMBHU SHARANE PADI, MANGHU GADHI E GADHI, KASHTA KAAPO
DAYA KARI DHARSHANA SHIVA APO
TAME BHAKTANO DUKHA HARANARA, SHAMBHU SAUNU BHALU KARANARA
HUN TO MANDA MATI, TAARI AKALA GATI, KASHTA KAAPO
DAYA KARI DHARSHANA SHIVA APO
ANGHE BHASMA SAMSHANANI CHODI, SANGE RAKHO GADA BHUTTODI
BHALE TILAKA KARYUN, KANTHE VISHA DHARYUN, AMRATA AAPO
DAYA KARI DHARSHANA SHIVA APO
NETI NETI JYAN VEDA KAHE CHE, MARUN CHITADU TYAN JAVA CHAHE CHE
SARA JAGAMA CHE TUN, VASU TAARAA MAHU, SHAKTI AAPO
DAYA KARI DHARSHANA SHIVA APO
HUN TO EKALA PANTHI PRAVAASI, CHHATAN AATAMA KEMA UDASI (2)
THAKYO MATHI RE MATHI, KAARANA MALATUN NATHI, SAMAJANA AAPO
DAYA KARI DHARSHANA SHIVA APO
AAPO DRASHTIMA TEJA ANOKHU, SARI SHRISTINE SHIVA ROOPA DEKHU (2)
MARA MANA MA VASO, AAVI HAIYE HASO, SHANTI STAAPO
DAYA KARI DHARSHANA SHIVA APO
BHOLASHANKARA BHAVA DUKHA KAAPO, NITYA SEVA NU AVASARA AAPO (2)
TALO MAANA MADAA GARO GARVA SADAA, BHAKTI AAPO
DAYA KARI DHARSHANA SHIVA APO

2 Feedback:

Anonymous said...

hey buddy, u r doing a good job...
keep it up, we r wih u.

Anonymous said...

u had made the best site

Post a Comment