Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

AARTI : OM JAI BAJRANGDAS BAPA

OM JAY BAJRANGDASBAPA OM JAY BAJRANGIBAPA (TEK)
DHAJA DHARMNI FARKATI BAGDANA DHAME SAKI
OM JAY SADGURU BAJRANGI  (1)
SUKHDATA SUKHA AAPTA KARTA SAHAY BANDIDHARI
SHAK TANI ARAJI SUNI DAYA KARJO DAYA KARJO DAYALU
OM JAY SADGURU BAJRANGI (2)
BHAKT TANI BHID BHAGTA PALMA AAVTA SARBHANGI
DUKH DARIDRA KAPTA, BAPA BAJRANGI KO
OM JAY SADGURU BAJRANGI (3)
BHAKTONEWALA BALAKNE WALA SHIROMANI BAJRANGI
DAYANA CHHO SAGAR MAHER KARO MORARI
OM JAY SADGURU BAJRANGI (4)
SEVA BHAKTI KARE TAMARI NAAMTANO AADHARDHANI
DAS BHARATJI GURUCHARANMA RAHINE GUNGATA
OM JAY SADGURU BAJRANGI (5)
0 Feedback:

Post a Comment