Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

SAKHI
GURUMAHIMA KON KAHI SHAKE, SHESH NA PAME PAAR
KAHE PRITAM ME KAISE KAHU VANI RAHIT VICHAR.

SAKHIO
BAGDANA GAAMNE BANAVIYU, GAURAV SHALI GAAM (1)
KIDHU TIRTH DHAM BAPA BAJRANGDAS.


RIDHDHI NE RAZALTI MELI, SIDHDHINU NAHI KOI KAAM. (2)
MATHE BETHA EK RAAM, BAPA BAJRANGDAS.


ROADPATI KE KARODPATI, AAVE TAMARE DAWAR (3)
SAUVNE AAPE AAVKAR, BAPA BAJRANGDAS.


TAME BHAGAT TAME OLIYA TAME SACHA SANT. (4)
MAN NE JITYU MAHANT, BAPA BAJRANGDAS.

BAJRANG BAJRANG SHU KAHU, PAVAN PUTRA HANUMAN. (5)
AAKASHMA UDI GAYA, BAJRANGDAS. 

RAM KAHI RAM GAYA, THAYA RAM MA LIN. (6)
BAJRANDAS BAPA TAME, EK RAM NE AADHIN.

VANDU DEV DAYA NIDHI, AVDHUT BAPA BAJRANGDAS. (7)
VANI NIRMAL AAPJO, GAAVU TAMARA GAAN.

BAGDALNE BAGDESHWAR, JYA BAGDA BHAGAT NO VAAS. (8)
CHOTHU RATAN NIPJE, JAY BAPA BAJRANGDAS.

DHUKHIYA DUKH DEKHI, KAKLE AATAMRAM. (9)
SAUNE AAPE HAAM, BAPA BAJRANGDAS.

BAGDANA GURU AASHRAME, PURO DIDHO SAUV AE BHOG. (10)
BAJRANGDAS BAPANA SAATHMA, BHAKTIPANO YOG.

LAKHANKANA SADHUJAN, RAMANANDI JAAT. (11)
BAGDANA NA BAPA, SANT HATA SHAKSHAT.
 
 

CHOPAI
BAJRANG BAPANI JAY
BAPA JAY JAY SITARAM
SIYARAM JAAY SAB JAG JANI
KARHU PRANAM MERI JUG PANI
MANGAL BHAVAN AMANGAL HAARI.

0 Feedback:

Post a Comment