Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

Shri Ganesha Chalisa
DOHA
Jaya ganapati sadhguna sadana, kari vara badana kripaala.
Vighna harana mangala karana, jaya jaya girijaalaala.

Jaya jaya jaya ganapati ganraajuu, mangala bharana karana shubha kaajuu .
Jaya gajabadana sadana sukhadaataa, vishva vinaayaka buddhi vidhaataa.
Vakra tunda shuchi shunda suhaavana, tilaka tripunda bhaala mana bhaavana.
Raajita mani muktana ura maalaa, svarna mukuta shira nayana vishaalaa.
Pustaka paani kuthaara trishuulam, modaka bhoga sugandhita phuulam.
Sundara piitaambara tana saajita, charana paadukaa muni mana raajita.
Dhani shiva suvana shadaanana bhraataa, gaurii lalana vishva-vidhaataa.
Riddhi siddhi tava chanvara sudhaare, muushaka vaahana sohata dvaare.
Kahaun janma shubha kathaa tumhaarii, ati shuchi paavana mangala kaarii.
Eka samaya giri raaja kumaarii, putra hetu tapa kiinhaa bhaarii.
Bhayo yagya jaba puurna anuupaa, taba pahunchyo tuma dhari dvija ruupaa.
Atithi jaani kai gaurii sukhaarii, bahu vidhi sevaa karii tumhaarii.
Ati prasanna hvai tuma vara diinhaa, maatu putra hita jo tapa kiinhaa.
Milahi putra tuhi buddhi vishaalaa, binaa garbha dhaarana yahi kaalaa.
Gananaayaka, guna gyaana nidhaanaa, puujita prathama ruupa bhagavaanaa.
Asa kahi antardhyaana ruupa hvai, palanaa para baalaka svaruupa hvai.
Bani shishu rudana jabahi tuma thaanaa, lakhi mukha sukha nahin gauri samaan.
Sakala magana, sukha mangala gaavahin, nabha te surana sumana varshaavahin.
Shambhu umaa, bahudaana lutaavahin, sura muni jana, suta dekhana aavahin.
Lakhi ati aananda mangala saajaa, dekhana bhii aaye shani raajaa.
Nija avaguna guni shani mana maahiin, baalaka, dekhana chaahata naahiin.
Girajaa kachhu mana bheda badhaayo, utsava mora na shani tuhi bhaayo.
Kahana lage shani, mana sakuchaai, kaa karihau, shishu mohi dikhaai.
Nahin vishvaasa, umaa ur bhayau, shani son baalaka dekhana kahyau.
Padatahin, shani driga kona prakaashaa, baalaka shira udi gayo aakaashaa.
Girajaa giriin vikala hvai dharanii, so dukha dashaa gayo nahin varanii.
Haahaakaara machyo kailaashaa, shani kiinhyon lakhi suta ka naashaa.
Turata garuda chadhi Vishnu sidhaaye, kaati chakra so gaja shira laaye.
Baalaka ke dhada uupara dhaarayo, praana, mantra padha shankara daarayo.
Naama 'ganesha' shambhu taba kiinhe, prathama puujya buddhi nidhi, vara diinhe.
Buddhi pariikshaa jaba shiva kiinhaa, prithvii kar pradakshinaa liinhaa.
Chale shadaanana, mharami bhulaaI, rachii baitha tuma buddhi upaai.
Charana maatu-pitu ke dhara liinhen, tinake saata pradakshina kiinhen.
Dhani ganesha, kahi shiva hiya harashe, nabha te surana sumana bahu barase.

Tumharii mahimaa buddhi badaye., shesha sahasa mukha sakai na gaai.
Main mati hiina maliina dukhaarii, karahun kauna bidhi vinaya tumhaarii.
Bhajata 'raamasundara' prabhudaasaa, lakha prayaaga, kakaraa, durvaasaa .
Aba prabhu dayaa diina para kiijai, apanii bhakti shakti kuchhu diijai.

DOHA:
Shri Ganesh yah chalisa, path karai dhari dhyan,
Nit nav mangal gruha bashe, lahi jagat sanman.
Sambandh apne sahstra dash, rushi panchami dinesh.
Puran chalisa bhayo, mangal murti ganesha.

0 Feedback:

Post a Comment