Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

|| SHREE SANTRAM MAHARAJ SATYA CHHE ||

KASTURI TILAKAM LALAT PATALE VAKSHAH STHALE KAUSTUBHAM
NASAGRE VARMAUKTIKAM KARATALE VENU KARE KANKANAM
SARVANGE HARI CHANDANAM SULALITAM KANTHE CHA MUKTAVALI
GOPASTREE PARVESHTITO VIJAYATE GOPALA CHOODAMANI
GURUBRAHMA GURURVISHNU, GURURDEVO MAHESHWAR
GURUREVA PARAMBRAHMA TASMAI SHREE GURUVE NAMAH
VIGHNESHWARAYA VARDAYA SURAPRIYAY
LAMBODARAYA SAKALAYA JAGATHITAYA
NAGANANAYA SHRUTIYAGNA VIBHUSHITAYA
GAURISUTAYA GANANATHA NAMO NAMASTE
SHANTAKARAM BHUJAGSHAYANAM PADMANABHAM SURESHAM
VISHWADHARAM GAGANSADRASHAM MEGHVARNAM SHUBHANGAM
LAXMIKANTAM KAMALNAYANAM YOGIBHIHDHYANAM GAMYAM
VANDE VISHNUM BHAVABHAYAHARAM SARVALOKAIKANATHAM
SHRI SANTRAM MAHARAJ KI JAY
SHRI LAXMANDAS MAHARAJ KI JAY
SHRI CHATURDAS MAHARAJ KI JAY
SHRI JAYARAMDAS MAHARAJ KI JAY
SHRI MUGATRAM MAHARAJ KI JAY
SHRI MANEKDAS MAHARAJ KI JAY
SHRI JANKIDAS MAHARAJ KI JAY
SHRI NARAYANDAS MAHARAJ KI JAY
SHRI RAMDAS MAHARAJ KI JAY
AKHANDA AANAND DEV KI JAYA
SARVA SANTON KI JAY
SHREE RAMCHANDRA DEV KI JAY
SATAGURU SWAMI ANTARYAAMI
ARAJ LIYO MAHARAJO


0 Feedback:

Post a Comment